Referentie Implementaties

Ontgrendel de kracht van de ontwikkelomgeving en creëer volledig geïntegreerde, allesomvattende systemen. Met slechts een paar eenvoudige commando’s kunt u bijvoorbeeld de automatisering verkennen die de implementatie en het beheer van een GIS-platform bij Rijkswaterstaat (RWS) aanstuurt.

In het domein van systeemtechniek en infrastructuur-als-code (IaC) gaat de term “referentie-implementatie” verder dan de status van een eenvoudige blauwdruk. Het evolueert tot een volledig functioneel, naadloos geïntegreerd systeem. Dit voorbeeld dient niet alleen als model, maar ook als gestandaardiseerd, goed gedocumenteerd voorbeeld, waarin wordt gedemonstreerd hoe een specifiek systeem efficiënt kan worden geïmplementeerd en beheerd, met Ansible in de hoofdrol.

Ansible, een spil in elke automatiserings initiatief, speelt een cruciale rol in deze context.

Binnen het kader van het C2-platform verbindt een referentie-implementatie twee essentiële componenten: het Ansible Inventory Project en het Vagrant Project. De synergie van Vagrant en Ansible is bijzonder krachtig en biedt een allesomvattende oplossing. Vagrant regisseert de creatie van virtuele machines, inclusief netwerkconfiguraties en schijftoewijzingen, terwijl Ansible verantwoordelijk is voor het installeren en beheren van diverse knooppunten en virtuele machines. In het geval van het GIS-platform omvat dit bijvoorbeeld de implementatie van componenten zoals ArcGIS Enterprise Web Adaptor, Portal, Server, Datastore, FME en meer.

Zoals afgebeeld in het onderstaande diagram, kan de C2-platformingenieur moeiteloos complete omgevingen opbouwen via Vagrant, gebruikmakend van diverse cloudservices:

  1. Vagrant Cloud herbergt C2 images die compatibel zijn met LXD, VirtualBox en meer.
  2. GitLab.com dient als het repository voor alle C2-projecten en biedt tal van middelen.
  3. Galaxy fungeert als het repository voor open-source automatiseringsrollen en collecties, inclusief die ontworpen zijn voor het C2-platform in het domein van GIS.

Dit alles is mogelijk dankzij een “open, tenzij” benadering. Deze benadering staat de verkenning en het testen van het GIS-platform toe, waarbij het de implementatie in het RWS Data Center weerspiegelt, door gebruik te maken van het open-source tegenhanger referentie-implementatie.

In de context van een open-source Ansible-project staat een referentie-implementatie als een voornaam voorbeeldproject, dat inzicht biedt in hoe Ansible-collecties en Ansible-rollen zijn geconfigureerd binnen een Ansible Inventory Project, vaak aangeduid als een playbook-project. Deze configuratie rust gebruikers uit om een volledig functioneel systeem te implementeren. De referentie-implementatie dient niet alleen als een abstracte referentie, maar als een praktisch raamwerk, openlijk toegankelijk voor soortgelijke implementaties door klanten en organisaties.

Laten we ingaan op de kernattributen van dit concept:

  1. Uitgebreide Implementatie: Een referentie-implementatie omvat de volledigheid van een functioneel en geïntegreerd systeem. Het behandelt zorgvuldig alle configuraties, instellingen en onderlinge afhankelijkheden die nodig zijn voor naadloze werking. Deze volledigheid verzekert dat de referentie-implementatie het beoogde systeem volledig weerspiegelt.
  2. Pariteit met Productie: Bijvoorbeeld, de Referentie-implementatie van het GIS-platform dient als de open-source tegenhanger van het GIS-platform binnen Rijkswaterstaat (RWS). Dit impliceert dat het de productieomgeving nauwkeurig nabootst en zorgt voor afstemming met real-world opstellingen.
  3. Gedetailleerde Documentatie en Beste Praktijken: Net als conventionele referentie-implementaties beschikt een complete referentie-implementatie over uitgebreide documentatie. Deze documentatie verduidelijkt het doel van het systeem, de configuraties, beste praktijken en beheerrichtlijnen. Het dient als een onschatbare bron voor teamleden die betrokken zijn bij de implementatie en het onderhoud van het systeem.
  4. Training en Consistentie: De referentie-implementatie dient ook als een waardevolle bron voor training en leren, waarbij teamleden worden geholpen om te begrijpen hoe het hele systeem efficiënt kan worden geïmplementeerd en beheerd. Bovendien zorgt het voor consistentie binnen uw infrastructuur, waardoor het risico op fouten of verkeerde configuraties wordt verminderd.

In de context van Ansible en Vagrant kan een uitgebreide referentie-implementatie Ansible-playbooks bevatten voor systeemconfiguratie en beheer, samen met Vagrant-bestanden die de VM-infrastructuur beschrijven. Deze bronnen zijn grondig gedocumenteerd en rigoureus getest om ervoor te zorgen dat ze het beoogde systeem nauwkeurig vertegenwoordigen.

Samengevat, een referentie-implementatie is geen eenvoudige schets, maar een volledig functioneel, volledig geïntegreerd systeem. Het garandeert efficiënt en consistent beheer van infrastructuurcomponenten terwijl het in lijn is met de realiteit van productieomgevingen. Dit is met name belangrijk in situaties zoals de Referentie-implementatie van het GIS-platform, waar het tot doel heeft een bestaand systeem binnen organisaties zoals Rijkswaterstaat (RWS) te repliceren.

Het doel van de referentie-implementatie strekt zich uit tot het verduidelijken van hoe software kan worden toegepast en geconfigureerd, en dient als een lanceerplatform voor het aanpassen en configureren van software om aan specifieke eisen te voldoen. Door gebruik te maken van open-source bouwstenen, zoals Ansible-rollen, kunnen organisaties het werk van anderen benutten, waardoor de ontwikkeling en implementatie van software wordt versneld. Dit bevordert uniformiteit in implementaties en stimuleert samenwerkingsinspanningen tussen organisaties die dezelfde software gebruiken.

Een voorbeeld van een referentie-implementatie is het ansible-gis configuratie- en playbook-project voor het Rijkswaterstaat GIS-platform. Dit project vergemakkelijkt de lokale implementatie van een uitgebreide, functionele omgeving voor het Rijkswaterstaat GIS-platform. Om dit te bereiken maakt het project gebruik van Ansible-collecties zoals c2platform.gis en c2platform.wincore.