Open, tenzij

Een open aanpak faciliteert hergebruik van ideeën en code, niet alleen binnen projecten, maar zelfs tussen verschillende organisaties.

Open Source is meer dan alleen een licentie; het is ook een manier van werken. Het aannemen van een “open” benadering is cruciaal in de context van automatiseringsprojecten voor de Nederlandse overheid om de noodzakelijke productiviteit en flexibiliteit te bereiken.

Een open benadering binnen automatiseringsprojecten bevordert niet alleen het delen van code en ideeën binnen een project, maar ook tussen verschillende organisaties. Dit verbetert de samenwerking en maakt gezamenlijk werken aan gemeenschappelijke uitdagingen en oplossingen mogelijk.

Binnen de Nederlandse overheid speelt open source software (OSS) een cruciale rol bij het bevorderen van een open benadering. Door gebruik te maken van open source software kunnen organisaties profiteren van bestaande oplossingen, bijdragen aan de gemeenschap en samenwerken aan de ontwikkeling van robuuste en betrouwbare systemen.

Het C2 Platform, als een open automatiseringsplatform voor de Nederlandse overheid, ondersteunt en moedigt het gebruik van open source software en een open benadering aan. Door kennis en ervaringen te delen, samenwerking te bevorderen en het hergebruik van code te stimuleren, draagt het platform bij aan de groei en innovatie van automatiseringsprojecten in de hele overheid.

Met een open benadering kunnen automatiseringsprojecten evolueren van Infrastructure-as-Code naar Event-driven Automation, waardoor de Nederlandse overheid systematisch kan automatiseren en de levering en het beheer van IT-services kan verbeteren. Het resultaat is een efficiëntere en flexibelere IT-infrastructuur die beter kan inspelen op veranderingen en aan de behoeften van de burgers en organisaties die door de overheid worden bediend.


Kabinetsbeleid: open, tenzij

De overheid streeft ernaar om software open source te maken, tenzij dit om wettelijke redenen niet mogelijk is. Dit vergroot transparantie, samenwerking en softwareveiligheid, bevordert efficiëntie en innovatie, en vermindert afhankelijkheid van leveranciers.

“Open source werken vraagt om vertrouwen en lef”

Artikel door Boris van Hoytema (BZK) over het verkennen van het transformerende potentieel van open source in de overheid en de uitdagingen die het met zich meebrengt.

Avoiding Abandon-Ware: Getting to Grips with the Open Development Method

De Open Development Method: een samenwerkings- en gemeenschapsgerichte aanpak voor softwareontwikkeling en de mogelijke invloed ervan op onderwijs, met nadruk op de noodzaak van langetermijnbetrokkenheid en aanpassing aan nieuwe praktijken.