Projecten

Een overzicht van projecten vanaf 2016 tot nu die in zekere mate gebruik hebben gemaakt van het C2 Platform. Van de allereerste kleine stappen tot de momenteel lopende meer geavanceerde aanpak bij Rijkswaterstaat.

UWV ASC ( 2016 t/m 2018 )

Does Not Apply Bij het Agile Systeemontwikkelingscentrum (ASC) van UWV blijkt dat het “open, tenzij” moet zijn. Anders wordt “per ongeluk IP”, met alle bijbehorende gevolgen.

Politie ( 2018 t/m 2020 )

Full Lifecycle Bij de Politie wordt een open aanpak gevolgd waarbij met krachtige ontwikkellaptops in het open source-domein ( op GitHub  ) kan worden gewerkt.

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen ( BKWI ) ( 2020 t/m 2022)

Enhanced Configuration Bij Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen ( BKWI ) volgt er een verfijning van de aanpak en wordt voortgebouwd op automatisering van de Politie.

UWV TAB ( 2022 t/m heden )

Does Not Apply UWV Technisch Applicatiebeheer ( TAB )

SZW Venus ( 2023 t/m heden)

Does Not Apply Ministerie van Social Zaken en Werkgelegenheid ( SZW )

RWS GIS Platform ( 2023 t/m heden )

Does Not Apply Rijkswaterstaat ( RWS ) GIS Platform