“Open source werken vraagt om vertrouwen en lef”

Artikel door Boris van Hoytema (BZK) over het verkennen van het transformerende potentieel van open source in de overheid en de uitdagingen die het met zich meebrengt.

In dit artikel van Digitale Overheid bespreekt Boris van Hoytema, de Kwartiermaker OSPO (Open Source Programma Bureau) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het belang van open source in de overheid. Hij benadrukt de rol van open source bij het vergroten van autonomie, samenwerking en het creëren van publieke waarde, terwijl risico’s worden verminderd. Boris benadrukt dat hoewel open source wijdverbreid wordt gebruikt, er uitdagingen zijn bij de adoptie ervan binnen de overheid, waaronder de noodzaak van een verandering in denkwijze. Hij legt uit hoe open source overheden kan helpen om autonomie en soevereiniteit terug te winnen en biedt inzicht in de waarde van transparantie in de dienstverlening aan het publiek. De rol van Boris is om deze uitdagingen aan te pakken en de adoptie van open source binnen de overheid te bevorderen.

“Open source werken vraagt om vertrouwen en lef”