Kabinetsbeleid: open, tenzij

De overheid streeft ernaar om software open source te maken, tenzij dit om wettelijke redenen niet mogelijk is. Dit vergroot transparantie, samenwerking en softwareveiligheid, bevordert efficiëntie en innovatie, en vermindert afhankelijkheid van leveranciers.

Het kabinetsbeleid van de overheid, genaamd ‘Open, tenzij’, heeft tot doel om software die door of voor de overheid wordt ontwikkeld, zoveel mogelijk open source te maken. Dit betekent dat de broncode van de software voor iedereen toegankelijk en herbruikbaar moet zijn, tenzij er wettelijke beperkingen zijn volgens de Wet Open Overheid.

Het open source beleid van de overheid heeft verschillende voordelen. Ten eerste vergroot het de transparantie en het vertrouwen in de overheid, omdat iedereen inzicht kan krijgen in hoe de software werkt. Ten tweede bevordert het samenwerking, zowel binnen de overheid als met externe partners, wat leidt tot effectiever en efficiënter openbaar bestuur. Bovendien draagt open source bij aan de veiligheid van software door anderen de mogelijkheid te geven om de code te controleren op fouten en risico’s.

Daarnaast stimuleert open source innovatie, verlaagt het licentiekosten, en versnelt het ontwikkelingsprocessen. Het vergroot de flexibiliteit in het gebruik van software en vermindert de afhankelijkheid van grote commerciële leveranciers.

In essentie bevordert het ‘Open, tenzij’ beleid van de overheid de transparantie, samenwerking, veiligheid, efficiëntie, innovatie, en onafhankelijkheid binnen de softwareontwikkelingsprocessen van de overheid.

Beleid Open Source - Digitale Overheid