Avoiding Abandon-Ware: Getting to Grips with the Open Development Method

De Open Development Method: een samenwerkings- en gemeenschapsgerichte aanpak voor softwareontwikkeling en de mogelijke invloed ervan op onderwijs, met nadruk op de noodzaak van langetermijnbetrokkenheid en aanpassing aan nieuwe praktijken.

Het artikel bespreekt het concept van de Open Ontwikkelingsmethode (ODM) in de context van open source softwareontwikkeling en de mogelijke gevolgen voor onderwijs. Het benadrukt dat ODM zich richt op transparantie, samenwerking en betrokkenheid van de gemeenschap, en gaat verder dan licentie- en distributiekwesties. Het artikel benadrukt ook de uitdagingen en kansen die ODM biedt voor onderwijs, en suggereert dat het de manier waarop kennisproducten worden gecreëerd en gedeeld, kan revolutioneren.

Avoiding Abandon-Ware: Getting to Grips with the Open Development Method